Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole

Fugle

Ynglende havterner på havnen i Langør.


Stavns Fjord er yngle- og rasteplads for et stort antal kystfugle. Hele fjordområdet blev fredet i 1981, og senere er fjorden udpeget som "Natura2000 område” - d.v.s. et naturområde af international betydning.

Naturskolen tilbyder undervisning og ture med hovedvægt på fjordens fugle. På visse årstider er der ved lavvande gode chancer for at se sæler i farvandet nordøst for Lilleøre.

På naturskolen fortælles om de enkelte fuglearter, om fredningen og om færdselsreglerne i fjorden.

Herefter går turen ud i terrænet. Forår og sommer er der for det meste nok at se på. Ederfuglehunner med deres ællinger - måger og terner, der søger føde på lavt vand, i Lillehavet kan man se strandskader, rødben, og stor præstekrave, og længere ude på lidt dybere vand er fiskehejren på jagt efter småfisk. Små iagttagelsesøvelser, opgaver og brug af håndbøger kan indgå i turen.

På ture forår og forsommer kan områdets småfugle og fuglesangen inddrages - landsvalerne yngler i fårestalden, gulspurv og gærdesanger synger i buskene på Grønhøj, på strandoverdrevet høres lærker og engpiberne laver karakteristisk "helikopter-flugt”.

I eftersommeren er der færre fuglearter i området. På denne årstid kan aktiviteterne koncentreres om fjordens måger, gæs, svaner, fiskehejrer m.fl.

Skoleklasser kan evt. gennemføre fugleiagttagelserne i mindre grupper under ledelse af lærere eller naturvejleder.

Naturskolen har 10 kraftige teleskop-kikkerter og klassesæt af almindelige hånd-kikkerter.

- og måske sæler

Man kan aldrig være sikker - men fra det tidlige forår og nogle måneder frem, kan man næsten hver dag se en flok sæler, der ved lavvande hviler på et par stenrev nær kysten på Lilleøre. Sælerne kan ses fra stranden - bedst naturligvis med en god kikkert. Der ligger normalt mellem 10 og 30 sæler. Men husk - det er kun ved lavvande.
 

  • Fugleture kan gennemføres året rundt for alle fra ca. 10 år og opefter. Bedste årstid for turene er dog fra april til juli.
  • Turene varer normalt 3 timer.
  • Pris : 900 kr.
  • Husk varmt tøj så man kan sidde stille uden at fryse.

Åbningstider

Samsø kommune

Aktiviteter