Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole

Links til sider om natur og miljø m.m.

Foldere om natur og kultur på Samsø:
 
Stavns Fjord
Naturstyrelsens folder om de fredede områder ved Stavns Fjord
 
Nordby Bakker
Naturstyrelsens vandretursfolder
 
Skanser ved Stavns Fjord
Folder om Englandskrigen 1801-14
 
Skanser
Uddrag af heftet "I general Ryes spor" om skanser i Østjylland
 
 
Samsø Naturskoles samarbejdspartnere i Projekt Kultur-Natur-Energi
 
Økomuseum Samsø
 
Samsø Energiakademi
 
 
Sider om natur og aktiviteter på Samsø:
 
Samsø's fugle
Lokale ornitologer skriver dagligt om fuglelivet på Samsø
 
Retningslinier for sejladsaktiviteter med joller
Hensigten med disse retningslinier er at tilvejebringe et sikkert grundlag for gennemførelsen af Samsø Naturskoles sejlads-aktiviteter, således at aktiviteterne kan gennemføres med mindst mulig risiko for deltagere, medarbejdere og andre involverede. Retningslinierne skal derfor altid følges nøje.
 
 
Sider om natur i øvrigt:
 
Danmarks Miljøundersøgelser
 
Dansk Meteorologisk Institutut
Vejrudsigter, satelitfotos og meget mere. NB ! Tidevandstabel for Ballen, Samsø.
 
Fugle og Natur
Underholdende og lærerig side om naturen i Danmark.

Naturvejlederforeningen i Danmark

Naturstyrelsen
"Skov- og Naturstyrelsen", der hører under Miljøministeriet, har i 2011 ændret navn til "Naturstyrelsen"

 

 

 

 


Åbningstider

Samsø kommune

Aktiviteter