Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole

Samsø Naturskole er etableret i 1986 i det tidligere husmandssted "Grønhovedhus". Med en fantastisk beliggenhed lige ned til Stavns Fjord er der nærmes ideelle betingelser for undervisning og friluftsliv. Naturskolens medarbejdere har stor faglig viden om naturen på Samsø og tilbyder aktiviteter for alle aldersgrupper. Naturskolen er åben for besøgende hele året. I 1987 blev naturskolen tilknyttet den danske naturvejlederordning.

I naturskolens undervisningslokale er der plads til 30 personer. Her kan man benytte projektor, dokumentkamera, PC med bredbåndsforbindelse, mikroskop, stereolupper og der er adgang til naturskolens store fagbibliotek.

Undervisningsforløb kan tilrettelægges og tilpasses alle faglige niveauer fra yngste til ældste klassetrin samt de gymnasiale uddannelser.
Kontakt naturskolen i god tid, så vi kan forberede jeres besøg bedst muligt.Formålet med naturskolens aktiviteter er at give deltagerne gode og tankevækkende oplevelser og en øget viden om- og forståelse for naturens sammenhænge. Derfor foregår aktiviteterne mest udendørs - og gerne med en høj deltageraktivitet. 

Samsø Naturskole hører under Samsø Kommunes Naturafdeling, der også er ansvarlig for pleje af naturområder og fortidsminder, vedligeholdelse af stier, kommunale vandløb m.m.

I naturplejen benyttes får til afgræsning af overdrev og strandenge, og Naturafdelingen råder over en besætning på ca. 180 får og væddere og en årlig produktion på ca. 150 lam. Fårene er af racen "gutefår", der stammer fra Gotland og regnes for at være den ældste fårerace i Skandinavien. Fårene er meget robuste og kan gå ude hele året.

 Åbningstider

Samsø kommune

Aktiviteter