Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole

Blå-Flag

Samsø Kommunes Blå-Flag Center "Landkrabben" på Ballen Havn tilbyder aktiviteter med særlig vægt på havets planter og dyr.
Der kan arrangeres besøg året rundt. I sommerferien afholdes et stort antal offentlige arrangementer.

Kontakt Naturafdelingen for yderligere oplysninger på tlf. 86 59 64 54

 
 
 

For lejrskoler og skoler tilbydes nedenstående aktiviteter. De varer fra 2 - 4 timer og koster 300 kr. pr. time.

 
Tur 1. Hvor land og hav mødes - botanik på stranden og havets tangplanter.
Turen foregår syd for Ballen Havn og indeholder:
- en introduktion til Samsøs landskab, tangplanternes barske livsbetingelser og betydning for kyst og havmiljø. Som afslutning en snak om menneskers forvaltning af havets ressourcer som fiskeri, råstofudvinding og forurening.
 
Tur 2. Geologi, istid, ledeblokke, fossiler og sort magisk sand
Introduktion til det geologiske kredsløb, Samsøs landskaber og stentyper.
Hvad er ledeblokke?. Hvor kommer de fra, og hvordan er de kommet hertil?.
Tur på stranden på jagt efter sten og fossiler.
Se på sortsand i stereolupper og se "Landkrabbens" lille fossil-udstilling.
 
Tur 3. Lystfiskeri fra molen og stranden.
Bemærk: Aktiviteten er for elever fra 5.klassetrin og opefter. Max. 15 elever pr. hold.
Introduktion til fisk og fiskemetoder med fiskestang. Øve i kast, binde fiskeknude, sætte madding eller blink på.
Rensning af fisk.
Der fiskes primært efter fladfisk og havørreder.
For deltagere over 18 år kræves fisketegn.
 

 


Åbningstider

Samsø kommune

Aktiviteter