Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole

Sten og geologi

Sten og geologi - Samsø Naturskole
 
På naturskolen eller på en stenstrand introduceres sten-arter som f.eks. granit, gnejs, porfyr, sandsten, kalksten og flint. Stenenes særlige kendetegn fremhæves, og emner som landskabsdannelse,  geologisk kredsløb, og forsteninger af forhistoriske dyr trænger sig på.

Ved det praktiske arbejde i stenværkstedet benyttes stensave og slibe– og polermaskiner. Stenene planslibes manuelt på glasplader.

Inden aktiviteter i stenværkstedet bør deltagerne have besøgt en god stenstrand på Samsø og selv medbringe de sten, der skal arbejdes med. Naturskolen henviser gerne til egnede lokaliteter.

Naturskolen har opbygget en lille udendørs stenudstilling og har forskellige håndbøger, der kan anvendes i forbindelse med aktiviteten.

Hver sten har sin egen historie
Hver sten har sin egen historie.
  • Stenværkstedet varer normalt ca. 4 timer og er for elever over 4. klassetrin.
  • Aktiviteten foregår indendørs med højst 20 deltagere og gennemføres fortrinsvis i vinterhalvåret.
  • Pris : 900 kr.

Åbningstider

Samsø kommune

Aktiviteter