Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole

Udstillinger, pjecer og foldere

Udstilling
 
I naturskolens forlokale er der indrettet en lille udstilling med et strandengsmiljø og plancher, der informerer om fjordens plante- og dyreliv samt om kulturspor i de nærneste omgivelser. Her kan man også se en stor landskabsmodel af hele Samsø.
 
På naturskolen kan man få foldere, der giver yderligere oplysninger om områdets natur- og kulturhistorie og om adgangsforholdende i de fredede områder.
 
Oversigt over foldere: (De understregede kan downloades)
 
  • Stavns Fjord- vildtreservat og naturfredning (Udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen, revideret i 1999, 8 sider. Fås også på engelsk)
  • Skanser ved fjorden (Lille folder om Englandskrigen 1801-1814)
  • Nordby Bakker (Vandreturs-folder udgivet af Skov- og Naturstyrelsen. Findes både på dansk og tysk)
  • Planter ved Stavns Fjord
  • Fugle ved Stavns Fjord
  • Samsø Naturskole (center for naturvejledning på Samsø)

Åbningstider

Samsø kommune

Aktiviteter